Biografie

Dr. Kila van der Starre (1988, Cuckfield)

Foto door Annelies Verhelst (https://anneliesverhelst.com/).

Universitair docent

Sinds 2022 ben ik universitair docent Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht en opleidingscoördinator van de BA Nederlandse taal en cultuur. Ik verzorg onderwijs in de BA’s Nederlands, Literatuurwetenschap en Taal- en cultuurstudies, in de RMA Nederlandse literatuur en cultuur en op University College. Daarnaast ben ik TCS-kerndocent, TCS-hoofdrichtingsadviseur Moderne Letterkunde en tutor bij Nederlands. Ook doe ik onderzoek. Klik hier voor een overzicht van mijn onderwijstaken en klik hier voor een lijst met mijn publicaties.

Doctoraat

Op 12 februari 2021 verdedigde ik mijn proefschrift Poëzie buiten het boek. De circulatie en het gebruik van poëzie (klik hier voor meer informatie over mijn proefschrift). Ik voerde dat onderzoek uit onder leiding van prof. dr. Geert Buelens (UU, promotor), dr. Laurens Ham (UU, copromotor) en dr. Yves T’Sjoen (UGent, copromotor). Het proefschrift kreeg de Praemium Erasmianum Dissertatieprijs 2022 en twee OSL Awards 2021 (‘Best PhD Thesis’ en ‘Best Valorization’) toegekend en stond op de shortlist van de Boekmandissertatieprijs 2022.

Bachelors

Na het behalen van mijn Tweetalig VWO-diploma en International Baccalaureate Certificate aan het Marnix College in Ede volgde ik gelijktijdig twee bacheloropleidingen aan de Universiteit Utrecht. De bachelor Literatuurwetenschap rondde ik in 2010 cum laude af met een scriptie over de literair-existentiële aspecten van het proza van Milan Kundera. Het jaar daarna sloot ik ook Taal- en Cultuurstudies cum laude af met een scriptie over het woord ‘o’ in de poëzie van Astrid Lampe.

kila_luxaflex_met_jas

Foto door Joost Bataille (http://www.joostbataille.nl).

Masters

In 2012 verhuisde ik samen met mijn vriend naar België. Aan de Universiteit Gent haalde ik mijn diploma Master Vergelijkende Moderne Letterkunde met een grootste onderscheiding en schreef ik mijn thesis over de receptie van de poëzie van Christine D’haen. Vervolgens volgde ik de interuniversitaire Master Na Master Literatuurwetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven, de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen. Voor deze opleiding, die ik met een grote onderscheiding afsloot, schreef ik een thesis over De zon en de wereld van Arjen Duinker, waarbij ik een aanzet gaf tot een multidisciplinair kader voor het analyseren van poëzie op geluidsdragers.

Werk

In 2011 en 2012 werkte ik bij Poetry International in Rotterdam (eerst als stagiair, daarna als literair programmeur), bij Eljakim Information Technology in Utrecht (als projectbeheerder) en bij de Universiteit Utrecht (als tutor). Tijdens mijn studies was ik Chef PR bij literair-wetenschappelijk tijdschrift Vooys. Ook werkte ik als vrijwilliger voor De VoorleesExpress en was ik projectmedewerker bij Jeugd en Poëzie in Antwerpen. Daarnaast liep ik stage bij Stichting Literaire Activiteiten Utrecht (nu Het Literatuurhuis), bij het Poëziecentrum in Gent en bij onderzoeksgroep CLIC in Brussel.

Foto door Roger Cremers voor NRC (https://rogercremers.com).

Onderwijs en onderzoek

Aan de Universiteit Utrecht geef ik college en doe ik onderzoek als universitair docent Moderne Nederlandse Letterkunde. Sinds 2022 ben ik opleidingscoördinator van de BA Nederlandse taal en cultuur. Eerder gaf ik college aan de lerarenopleiding Nederlands aan de Hogeschool van Amsterdam. Klik hier voor een overzicht van mijn onderwijstaken en klik hier voor een lijst met mijn publicaties.

Nevenactiviteiten

Sinds 2005 vorm ik samen met Babette Zijlstra het dichtersduo Kila&Babsie. In 2015 en 2016 was ik lid van de ‘stuurgroep orale poëzie’ van het Vlaams Fonds voor de Letteren. In 2015 zetelde ik in de jury van de Hugues C. Pernathprijs. In 2016 was ik jurylid voor de Bellum Poetica Awaterslam. In 2019 was ik jurylid voor Bewogen Verzen, de C. Buddingh’-prijs en het Charlotte Köhler Stipendium (poëzie). In 2020 zetelde ik in de jury van De Grote Poëzieprijs (voorheen VSB Poëzieprijs) en in 2021 van de AMAI Award voor Instagrampoëzie. In 2023 was ik voorzitter van de jury van de P.C. Hooftprijs 2024 (Poëzie). Tussen 2019 en 2023 was ik lid van de commissie ‘Literaire manifestaties en activiteiten’ in de Raad van advies van het Nederlands Letterenfonds. Tussen 2021 en 2023 zetelde ik in de Raad van Toezicht van stichting De Zoek naar Schittering. Sinds 2019 ben ik redactielid van De Reactor.

Vrije tijd

Doe ik ook dingen die niet met poëzie te maken hebben? Jawel! Ik speel sinds 2007 improvisatietheater bij theatersportgroep Alter Ego, ik zing sinds 2014 in het koor Kwaya en sinds 2015 ben ik taalvrijwilliger bij Taal doet meer.