Biografie

Dr. Kila van der Starre (1988, Cuckfield)

Foto door Annelies Verhelst (https://anneliesverhelst.com/).

Doctoraat
Op 12 februari 2021 verdedigde ik mijn proefschrift Poëzie buiten het boek. De circulatie en het gebruik van poëzie (klik hier voor meer informatie over mijn proefschrift). Ik voerde dat onderzoek uit onder leiding van prof. dr. Geert Buelens (UU, promotor), dr. Laurens Ham (UU, copromotor) en dr. Yves T’Sjoen (UGent, copromotor).

Bachelors
Na het behalen van mijn Tweetalig VWO-diploma en International Baccalaureate Certificate aan het Marnix College in Ede volgde ik gelijktijdig twee bacheloropleidingen aan de Universiteit Utrecht. De bachelor Literatuurwetenschap rondde ik in 2010 cum laude af met een scriptie over de literair-existentiële aspecten van het proza van Milan Kundera. Het jaar daarna sloot ik ook Taal- en Cultuurstudies cum laude af met een scriptie over het woord ‘o’ in de poëzie van Astrid Lampe.

kila_luxaflex_met_jas

Foto door Joost Bataille (http://www.joostbataille.nl).

Masters
In 2012 verhuisde ik samen met mijn vriend naar België. Aan de Universiteit Gent haalde ik mijn diploma Master Vergelijkende Moderne Letterkunde met een grootste onderscheiding en schreef ik mijn thesis over de receptie van de poëzie van Christine D’haen. Vervolgens volgde ik de interuniversitaire Master Na Master Literatuurwetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven, de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen. Voor deze opleiding, die ik met een grote onderscheiding afsloot, schreef ik een thesis over De zon en de wereld van Arjen Duinker, waarbij ik een aanzet gaf tot een multidisciplinair kader voor het analyseren van poëzie op geluidsdragers.

Werk
In 2011 en 2012 werkte ik bij Poetry International in Rotterdam (eerst als stagiair, daarna als literair programmeur), bij Eljakim Information Technology in Utrecht (als projectbeheerder) en bij de Universiteit Utrecht (als tutor). Tijdens mijn studies was ik Chef PR bij literair-wetenschappelijk tijdschrift Vooys. Ook werkte ik als vrijwilliger voor De VoorleesExpress en was ik projectmedewerker bij Jeugd en Poëzie in Antwerpen. Daarnaast liep ik stage bij Stichting Literaire Activiteiten Utrecht (nu Het Literatuurhuis), bij het Poëziecentrum in Gent en bij onderzoeksgroep CLIC in Brussel.

Foto door Roger Cremers voor NRC (https://rogercremers.com).

Onderwijs
Ik geef les aan de Universiteit Utrecht en ik heb lesgegeven aan de Hogeschool van Amsterdam. Klik hier voor een overzicht van mijn onderwijstaken.

Nevenactiviteiten
Sinds 2005 vorm ik samen met Babette Zijlstra het dichtersduo Kila&Babsie. In 2015 en 2016 was ik lid van de ‘stuurgroep orale poëzie’ van het Vlaams Fonds voor de Letteren. In 2015 zetelde ik in de jury van de Hugues C. Pernathprijs. In 2016 was ik jurylid voor de Bellum Poetica Awaterslam. In 2019 was ik jurylid voor Bewogen Verzen, de C. Buddingh’-prijs en het Charlotte Köhler Stipendium (poëzie). In 2020 zetelde ik in de jury van De Grote Poëzieprijs (voorheen VSB Poëzieprijs) en in 2021 van de AMAI Award voor Instagrampoëzie. Sinds 2019 ben ik redactielid van De Reactor en commissielid van de commissie ‘Literaire manifestaties en activiteiten’ in de Raad van advies van het Nederlands Letterenfonds. Sinds 2021 zetel ik in de Raad van Toezicht van stichting De Zoek naar Schittering.

Publicaties
Juni 2016 verscheen bij Uitgeverij Vantilt het boek Dichters van het nieuwe millennnium. Nederlandse en Vlaamse poëzie in de 21e eeuw, dat ik samen met Jeroen Dera en Sarah Posman samenstelde, redigeerde en inleidde. We vroegen 24 literatuurwetenschappers om ieder een hoofdstuk te schrijven over één Nederlandstalige dichter die in of na het jaar 2000 debuteerde. Het boek kan hier (zonder verzendkosten) worden besteld.

Januari 2017 lanceerde ik de crowdsourcingwebsite Straatpoezie.nl, waarop een inventarisatie wordt gemaakt van alle poëzie die te lezen is in de openbare ruimte van Nederland en Vlaanderen.

September 2017 publiceerde ik het onderzoeksrapport Poëzie in Nederland (2017), dat ik in samenwerking met Stichting Lezen en het Nederlands Letterenfonds realiseerde.

Begin 2018 publiceerde ik samen met Babette Zijlstra het poëzie-doe-boek woorden temmen. 24 uur in het licht van Kila&Babsie, voor iedereen die meer Nederlandstalige poëzie wil lezen en schrijven.

In 2021 verscheen mijn proefschrift Poëzie buiten het boek. De circulatie en het gebruik van poëzie online als gratis e-boek.

Ik heb over hedendaagse poëzie geschreven voor onder andere Spiegel der Letteren, Performance Research, De Groene Amsterdammer, Verslagen en Mededelingen van de KANTL, Vooys, DW B, Poëziekrant, Awater, Ons Erfdeel, Deus Ex Machina, Verzin en op de websites Rekto Verso, 8weekly en CultuurBewust. Bekijk hier een lijst van publicaties.

Doe ik ook dingen die niet met poëzie te maken hebben? Jawel! Ik speel sinds 2007 improvisatietheater bij theatersportgroep Alter Ego, ik zing sinds 2014 in het koor Kwaya en sinds 2015 ben ik taalvrijwilliger bij Taal doet meer.