Maandelijks archief: februari 2024

Lezing aan de Université Sorbonne in Parijs

Zaterdag 3 februari 2024 gaf ik een lezing over poëzie buiten de canon, aan de Sorbonne Universiteit in Parijs, tijdens een bijeenkomst van het onderzoeksproject Canon Factory. Dat project is een samenwerking tussen neerlandici, germanisten, anglicisten en scandinavisten.

Bastien Goursaud (Université d’Amiens) gaf een lezing over de reïnterpretatie van de canon als een orale traditie, door zich te richten op Britse spoken word in het algemeen en het werk van Kae Tempest en Patience Agbabi in het bijzonder. En John Sannaee (Université Paris 8) gaf een lezing over ‘counter-canonical heritage’, met een focus op minderheidsstemmen in de Britse spoken word-gemeenschap.

Met veel dank aan Kim Andringa voor de uitnodiging.